FUSTA LAMES FIXES

Persianes de llibret

Són formades per una sèrie de llistons plans, paral·lels, generalment inclinats, emmarcats per un bastiment.

La seva utilitat es pot trobar en el tancament exterior de la llar, o bé com a decoració d’interiors.

La fabricació en diferents característiques i en qualsevol tipus de fusta ens permet una varietat molt rica i àmplia en l’acabat d’aquest producte.

FUSTA LAMES FIXES
PERSIANES PRATS, S.A. | C/ Girona, 12 | 17140 ULLÀ (Girona) | Tel.: 972 75 83 19
GPI Software - Internet & Web Solutions

Distribuït per: Micrologic SLU